ODHADY VOZIDEL
ZNALECKÉ POSUDKY


Služby v oblasti odhadů cen motorových i nemotorových vozidel pro soukromé, fyzické či právnické osoby nebo organizace.

Příklady využití:

Pro dědické řízení
Vklad do společnosti, nebo prodej z firmy apod.
Určení majetkové újmy pro případ, že nejste spokojeni s určení výše škody od pojišťovny.
Odborné posouzení stavu vozidla.
Odborné posouzení provedení opravy vozidla apod.